EMMI-é az Operett!

Az állami színházak sora a múlt évi kettős veszteség után jövő évtől szaporodik eggyel: az Operettszínházzal. A színház fantasztikus történetet élt át: 120 évvel ezelőtt Orpheumként kezdte, 91 évvel ezelőtt lett Fővárosi Operettszínház. A két világháború között kétszer is viselte a Művész Színház nevet, de az államosításkor már újra Operettszínház volt. Fővárosi fenntartásban működött 50 évig, most újra az államé lett.

A Kormány 1816/2013. (XI. 14.) Korm. határozata

a Budapesti Operettszínház irányítási jogának államháztartási alrendszerek közötti átadásával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Budapesti Operettszínház 2014. január 1-jétől az állam fenntartásába kerüljön, és annak irányítását az emberi erőforrások minisztere lássa el;

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak a Budapesti  Operettszínház irányítási joga államháztartási alrendszerek közötti változásának törvényi megalapozásáról,  a Budapesti Operettszínház 2014. évi működtetéséhez szükséges támogatási előirányzatnak a Magyarország  2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban történő fejezetek közötti átcsoportosításáról, valamint  a Budapesti Operettszínház által az alaptevékenységéhez használt ingatlanok bérletével kapcsolatosan felmerülő többletkiadások fedezetéről 200 millió forint összegben;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
             nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét a Budapesti Operettszínház átadás-átvételéről szóló megállapodás
előkészítésére és aláírására.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2013. november 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Megjelent a Magyar Közlöny 2013. 187. számában

Leadfotóért köszönet a www.fortpan.hu -nak!

AJÁNLJUK