Egymilliárd forint a komolyzenének

Összesen egymilliárd forintot csoportosít át a kormány a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiemelt kategóriájú koncertjeinek szervezésére, a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. programjaira és a magyar komolyzenei koncepció elkészítésére.

A Kormány 1193/2014. (III. 28.) Korm. határozata

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiemelt kategóriájú koncertjeinek szervezése, a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása, továbbá a magyar komolyzenei koncepció kidolgozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

a) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 2014. év I. félévi, kiemelt kategóriájú koncertprogramjainak támogatásához 350,0 millió forint,

b) az Egyetem 2014. év II. félévi, kiemelt kategóriájú koncertprogramjainak támogatásához 300,0 millió forint,

c) a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint az Egyetem leendő rezidens zenekara programjainak megvalósításához 250,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. március 31.

2. felhívja az egységes komolyzenei koncepció kialakításáért és végrehajtásának koordinálásáért felelős kormánybiztost egy hosszú távú komolyzenei koncepció elkészítésére, amely feltérképezi az oktatás valamennyi szintjén és formájában az ének- és zeneoktatás, a zenei tehetséggondozás, a zeneművészeti képzés, a hagyományosan élő zenei mozgalmak, a főváros és a vidék zenei élete, valamint a magyar zeneművészet és zenepedagógia nemzetközi helyzetét, és javaslatot tesz e területek összehangolásának, fejlesztésének lehetséges irányaira;

Felelős: az egységes komolyzenei koncepció kialakításáért és végrehajtásának koordinálásáért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

3. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet címrendjének a 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 26. A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

4. az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. pontban meghatározott feladat ellátásához 100,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 26. A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint.

Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2014. december 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

AJÁNLJUK