120 millió forint a József Attila Színháznak

A Kormány egyszeri jelleggel 120 millió forinttal segíti meg a József Attila Színházat. Ezzel lehetővé válik, hogy a színház kifizesse a Fővárosi Önkormányzat felé fennálló adósságát

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 16. szám 2063-2064. oldal

A Kormány 1046/2014. (II. 7.) Korm. határozata

a József Attila Színház támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a József Attila Színház támogatásához 120,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint.

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2014. december 31.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A kép jobb szélén a József Attila Színház az ötvenes évek végén.

Leadfotóért és belső fotóért köszönet a www.fortepan.hu -nak!

AJÁNLJUK