2007. november 22-én tartja ülését a Fõváros Kulturális Bizottsága, amelyen többek között a Színházi Reform elõterjesztését is megtárgyalják. Munkájukhoz szeretnénk segítséget nyújtani dr. Venczel által meghatározott finanszírozási alapelvek 13 pontba sorolásával. 

Az itt leírt rendszer a színházi gazdálkodás közgazdasági gondolkodás alapján történõ megközelítésének eredménye. Nem akarok filozófiai kérdésekbe belemenni, nevezetesen, hogy árú-e a kultúra, pénz nélkül azonban - annak kategóriába sorolásától függetlenül - nem lehet ma még Magyarországon mûvészetet, színházat csinálni.

A kulturális intézmények egy része jelenleg közhasznú társasági formában mûködik. Az átalakulási folyamat 1997-ben kezdõdött, amikor a Mikroszkóp Színpad Kht. és a Vidám Színpad Kht. jogelõd nélkül létrejött, és 2004. július 1-én zárult, mikor Budapest Fõváros Önkormányzata, mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelõs szerv létrehozta a Madách Színház Kht.-t.

A címben használt idézet a francia operaszerzõ, Gounod: Faust címû mûvének librettójából való. A teljes mondat így hangzik: "Áll a hajsza, áll a bál a pénz körül, járja koldus és király, a sátán örül." Úgy éreztem, ezen sorok jól jellemzik ezt az államháztartás konszolidációjával, és egyes közszolgáltatást nyújtó területek átalakításával terhes idõszakot.

A fõvárosi színházi rendszer a piac felõl nézve homogén (a nézõt nem érdekli, hogy ki a tulajdonosa, mi a mûködési formája, stb. a színháznak, ahova jegyet vált), fenntartói oldalról viszont differenciált, s az ebbõl fakadó különbségek nem elhanyagolhatóak.

Mr. Producert már régóta izgatta egy hosszabb indiai körút. Vasárnap délután kertjében, a virágzó cseresznyefa alatt itta idei elsõ sörét, amikor rádöbbent, hogy elmúlt ötven éves. Elhatározta magát, hogy megteremti a szükséges pénzt és elutazik álmai földjére. Mivel már három évtizede színházban dolgozott, így egy új és sikeres produkción kezdte el törni a fejét.

Mr. Producer úgy érezte, tud olyan produkciót menedzselni, amely eléri a 84 elõadást. Aztán nincs más hátra megveszi a repülõjegyeket és irány India. Elõvette hát kedvenc Nokia mobilját, hogy felhívja néhány Milliárdos Barátját, dobják össze azt a 21 milcsit, amire a premierig szüksége lenne. Elötte még hosszat kortyolt Pilsner Urqueljébõl.  

A Misszióban meghirdetett programunknak megfelelõen feladatunknak tartjuk a színházi témájú egyetemi és fõiskolai záró szakdolgozatok közlését. Elsõ alkalommal Juhász Edit a Szegedi Tudományegyetem végzõs hallgatója diplomamunkáját olvashatják az érdeklõdõk. Éljen a fiatalság!