Amikor Marschall barátom még a múlt század végén arra akart rávenni, hogy valljak neki a színházi élet korrupcióiról, magam számára is meglepő határozottsággal mondtam nemet. Elsősorban azért, mert kívánsága szerint a példáknak konkrétaknak és név szerintieknek kellett lenniük, és mint tudjuk, a le nem leplezett vagy...

Horváth Adél 2013-ban védte meg szakdolgozatát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Muzikológia szakán.  A ragyogó stílusú munka nem csupán a szorosan vett szakmai érdeklődőknek, de a színháztörténet naív barátainak is szól. A színház iránt elfogult olvasóknak ajánlott, sőt kötelező mű. Köszönet a szerzőnek, hogy hozzájárult tanulmánya közléséhez!

Bolvári-Takács időutazásában újabb unikummal lepi meg a színigazdaság olvasóit. Az 50-es évek elejére varázsol bennünket, két szovjet balett bemutatója a téma. Természetesen kevés a pénz, de a párt és a kormány megsegíti az Operát . Döbbenetes összegekről van szó: mai áron több száz millió forintba került a két bemutató!

A tervezés a színigazdaság egyik legjelentősebb mozzanata. A költségvetési színházak jogszabályok alapján, meghatározott űrlapok kitöltésével tesznek eleget tervezési kötelezettségüknek. A gazdasági társasági formában dolgozó közösségi színházak üzleti tervet készítenek. (dr. Venczel legújabb tanulmánya)

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola magyar szóbeli érettségijében fakultatív érettségi tétel, a prágai művészeti egyetemen a színházi menedzsment kurzus tematikája lett a Jurányi, mint követendő intézményi modell.

„Ne sértődj meg a valóságra!” A XX. század írói közül a leginkább sértődött Németh László és Márai Sándor volt (utóbbi az előbbire is…). Márai sokszor írt a sértődés ellen, s mint gyakorlónak a véleménye igazán mérvadó. Életemnek egy kínos, végső konklúziója… megsértődni nem szabad."

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Színpad 10. évfordulóján előadhatok Önöknek. Először is gratulálni szeretnék ehhez a nagyszerű évfordulóhoz, igazán elismerésre méltó, hogy egy ilyen szakmai lap már tíz éve sikeresen működik. Előadásom címét Lope De Vegatól loptam. Eredetileg úgy szól, hogy a színházhoz kell: három szál deszka, két színész és egy szenvedély.

A BGF könyvtárában találtam erre a nagyszerű dolgozatra. Jónás Anna írta, akinek nagy nehezen, de sikerült megszereznem email-címét. Kétszeri próbálkozás után sikerült utolértem: belegyezett, hogy munkája megjelenjen a színigazdaságban. Magáról nem kíván semmit közölni, igazi alternatív személyiség!