Ma elinduló ötrészes sorozatunkban a színház vezetésének legfontosabb ügyvezetési és gazdasági területeit mutatjuk be. Elsõként az átvilágítás színházi módszertanával ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk.

A Színigazdaságnak sikerült megszereznie Juhász Sándor ma már klasszikusnak számító tanulmánya web jogait. A mû - hasonlóan a Páholypótszékhez - a kilencvenes évek elején jelent meg nyomtatásban, de jelentõsége azóta csak növekedett.

A budapesti színházak közösségi támogatásának nagysága lényegében a színházak államosításakor illetve új színházak esetében a színház alapításakor alakult ki. Dr. Venczel Sándor kidolgozott egy javaslatot a színházak támogatásának új típúsú meghatározására.

Tanulmányunkban a magyar színházi struktúrát vizsgáljuk meg a területi-statisztikai régiókkal való viszonyuk szempontjából. A vizsgálat megszervezése és lebonyolítása lényegében a 2004. október 12-i Kutatási Programtervben megfogalmazottak szerint történt, azzal a különbséggel, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi források korlátozottsága miatt a tényleges Programtervben csökkentéseket kellett végrehajtanunk.

A szinigazdasag.hu-nak sikerült megszerezni Szabó István korszakos tanulmányát, amely a XXI. század eleje magyar színházi struktúrájának elemzése mellett jövőre vonatkozó elképzeléseket is megfogalmaz. Kötelező olvasmány mindenkinek, aki akár csak alapfokon is színházzal szeretne foglalkozni.

A 17. századi spanyol szerző Lope de Vega szerint a színházhoz nem kell más, mint "három deszka, két színész és egy közös szenvedély". A továbbiakban ehhez hûen arra keresem a választ, vajon lehetséges-e a deszkán, a színészeken és a szenvedélyen inneni világban olyan gazdálkodási módszereket alkalmazni, amelyekkel méltón szolgálhatjuk a szenvedélyek ügyét.

"Mert a kiadás nem egyéb, mint az elõre nem látható, a szabálytalanság eseménye, a magát szüntelenül pazarló, többet akaró élet többletének bizonysága, az életé, amely azt állítja magáról, hogy nem lassul, hogy semmi nem fékezheti természetes gyarapodási igényét. "

A válságkezelés sajnos egyre fontosabb ága lett a mai magyar színigazdaságnak. A fõvárosi önkormányzat legutóbbi döntésével 216 millió forinttal csökkent a fõváros tulajdonában lévõ színházak közösségi támogatása. Miután a feladatok nem csökkentek, így a színházak vezetõinek - évad közben lévén -, lényegében válságkezelési módszerekhez kellett folyamodniuk.