Meglepõ, hogy a valóság megegyezik az optimális nagysággal, az átlagos nézõszám 228, ami heti hat nézõt jelent egy ülõhelyre! Elsõ az Operett (400), követi a Madách (260), harmadik a Radnóti (232).

Venczel dr. színházi vezetésrõl szóló sorozatának befejezõ részében a maguknak színházi karriert tervezõk az érdekeltségrõl és a belsõ marketingrõl olvashatnak. Mivel a két témakör egymás kiegészítõi, így célszerûenk tartjuk egyidõben való közlésüket.

Szinte mindannyian rendelkezünk olyan negatív tapasztalatokkal, amelyek információs problémák miatt alakultak ki. dr. Venczel a stratégia meghatározása és a vezetõi döntések meghozatala után a "Színházi vezetésrõl" szóló elõadás 3. részében az információs háló kialakításáról ír.

A Fõvárosi Közgyûlés határozata alapján elkészült a Színházi Kocepció tervezete. Írásunkban a tanulmány finanszírozási javaslatainak közgazdasági bírálatát adjuk.

Tagadhatatlan, hogy színházi világunkban egyre nagyobb szerepe lesz a marketingnek. E folyamat mélyebb megértése kedvéért foglalkozunk e témakörrel újra és újra. A reklámmal, az értékeléssel és a marketing-tervvel foglalkozik Juhász Sándor ma már klasszikusnak számító tanulmányának második, befejezõ része.

Minden színháznak megvan a maga gazdasági stílusa. Sorozatunk második részében e létezõ stílusok tipologizálásával folytatjuk a színház vezetésérõl szóló tanulmányunk ismertetését.

Ma elinduló ötrészes sorozatunkban a színház vezetésének legfontosabb ügyvezetési és gazdasági területeit mutatjuk be. Elsõként az átvilágítás színházi módszertanával ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk.

A Színigazdaságnak sikerült megszereznie Juhász Sándor ma már klasszikusnak számító tanulmánya web jogait. A mû - hasonlóan a Páholypótszékhez - a kilencvenes évek elején jelent meg nyomtatásban, de jelentõsége azóta csak növekedett.