Igéretünkhöz híven közöljük Updike Nyúlháj címû regényében található leírás alapján készített Havi Üzleti Tervet és az egy Toyota átlagos árára vonatkozó megfejtést.

Három mondatot közlünk a nemrég elhunyt Updike Nyúlháj címû regényébõl. A szöveg egy autókereskedõ cég teljes havi üzleti tervét tartalmazza. Kérdés: mennyibe került akkor átlagosan egy Toyota? A megfejtést március közepén közöljük.

dr. Koncz Gábor Ph. D. egyetemi magántanár, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója, a Magyar Comenius társaság alelnöke eredeti tanulmánnyal tisztelt meg bennünket. Köszönet érte.

Meglepõ, hogy a valóság megegyezik az optimális nagysággal, az átlagos nézõszám 228, ami heti hat nézõt jelent egy ülõhelyre! Elsõ az Operett (400), követi a Madách (260), harmadik a Radnóti (232).

Venczel dr. színházi vezetésrõl szóló sorozatának befejezõ részében a maguknak színházi karriert tervezõk az érdekeltségrõl és a belsõ marketingrõl olvashatnak. Mivel a két témakör egymás kiegészítõi, így célszerûenk tartjuk egyidõben való közlésüket.

Szinte mindannyian rendelkezünk olyan negatív tapasztalatokkal, amelyek információs problémák miatt alakultak ki. dr. Venczel a stratégia meghatározása és a vezetõi döntések meghozatala után a "Színházi vezetésrõl" szóló elõadás 3. részében az információs háló kialakításáról ír.

A Fõvárosi Közgyûlés határozata alapján elkészült a Színházi Kocepció tervezete. Írásunkban a tanulmány finanszírozási javaslatainak közgazdasági bírálatát adjuk.

Tagadhatatlan, hogy színházi világunkban egyre nagyobb szerepe lesz a marketingnek. E folyamat mélyebb megértése kedvéért foglalkozunk e témakörrel újra és újra. A reklámmal, az értékeléssel és a marketing-tervvel foglalkozik Juhász Sándor ma már klasszikusnak számító tanulmányának második, befejezõ része.