Teljesítménymenedzsment a színházak világában

A szegedi Kövér Béla Bábszínház (alapítva 1946) igazgatója egy igazi unikummal ajándékozza meg a szinigazdasag.hu olvasóit. A Balanced Scorecard (BSc a kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendzser) színházi alkalmazásának lehetőségeivel ismerteti meg az érdeklődőket.

Részlet a tanulmányból:

„A színház elsődleges feladata, hogy magas művészi színvonalon tartson meghatározott számú előadást meghatározott számú fizető néző előtt, valamint, hogy színházi és azt kiegészítő tevékenységével meghatározott bevételt érjen el. E négy alapvető cél természetesen további számos – kevésbé jelentős – célra bontható fel. Például a magas művészi színvonalhoz jól működı színpadi személyzetre és műhelyekre, az előadásszám és a fizető nézőszám eléréséhez jó technikai állapotú színpadra és nézőtérre van szükség, és így tovább. Ugyanakkor minden cél csak sok-sok feltétel megvalósulása esetén érhető el. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az egyes célok között komoly ellenhatás is felléphet.

A rendszerváltás idején a színházak és általában a művészetek világában éles vita folyt a kultúra áru voltáról. Ennek a vitának a keretében sokan fogalmazták meg félelmüket a művészetek „prostitualizálódásáról”. Többen gondolkoztak úgy, hogy a színház nem tarthat igényt az üzleti szféra pénzére, a művészet nem szolgálhat kereskedelmi célokat. Általában elmondhatjuk, hogy a művészvilág nehezen boldogult a megváltozott gazdasági környezettel. A megváltozott mikró- és makró-környezet – ha nem is tekintünk mást, mint a beszűkült gazdasági lehetőségeket, az új törvényi szabályozás által megfogalmazott súlypontokat – nemcsak új szemléletet, de új menedzser-módszerek alkalmazását is megkövetelnők a színházi vezetéstől.” (Kiemelések a főszerkesztőtől)

A teljes tanulmány letölthető innen:

Leadfotóért és a belső fotóért köszönet a www.fortepan.hu -nak.

AJÁNLJUK