Színház és szponzor

A múlt század 90-es éveiben a színházi világ támogatásának egyre fontosabb formája lett a szponzoráció, ám a TAO támogatások hatására jelentősége mára kissé csökkent. Mivel biztosra vehető a torzító és visszaélésekre alkalmat adó finanszírozási forma bukása, ezért újra fel kell készülni a színházaknak a szponzorok megnyerésére. Ebben segít dr. Venczel tanulmánya.  

 Részlet a műből:

„A másik marketing három szakterülete közül a legismertebb a szponzor-marketing. Természetszerű és nem véletlen az ismertsége, hisz magának a szponzorációnak alapvető szükséglete és megmutatkozási formája a nyilvánosság. A publicitás a szponzor-szerződések elengedhetetlen kelléke, hisz e szerződésben egyik oldalon a szponzoráló vállalja, hogy pénzt ad a színház célkitűzéseinek megvalósításához, a másik oldalon pedig a színház vállalja, hogy erősségei által támogatja a szponzor tevékenységeit.

A szponzoráció céljai és módszerei

Ahhoz, hogy a színigazdaságban a szponzoráció – a vállalkozások társadalmi-gazdasági súlyának megfelelően – egyre nagyobb jelentőséggel szerepeljen, alapvetően szükséges, hogy a színházak e szakterülettel foglakozó munkatársai alapos ismeretekkel rendelkezzenek a vállalkozások marketing tevékenységéről. Elengedhetetlen az is, hogy a színházi marketing szakemberek tájékozódjanak lehetséges szponzoraik általános piaci helyzetéről, valamint azon termékeiről és szolgáltatásairól, amelyek számításba jöhetnek a szponzorációs szerződés megkötésekor.

A szponzor-marketing legfontosabb célkitűzési a következők lehetnek:

– új vállalkozás megismertetése,
– a vállalkozás bevezetése új piaci területen,
– az image új elemeinek bevezetése,
– az image régi elemeinek megerősítése,
– új termék bevezetése,a termék piacának bővítése,
– a vállalkozás általános image-nek az erősítése.

E célkitűzések természetesen a legritkább esetben jelennek meg önállóan a szponzor-marketing eszközrendszerében, sőt maga a szponzor-marketing is csak ritkán valósul meg önállóan, hisz egy-egy marketing aktivitás hatékonyabban tud érvényesülni másokkal együtt, mint önállóan. Mégis, az egyszerűség kedvéért a továbbiakban önállóan és egyenként tárgyalom a szponzor-marketing fenti célkitűzéseit.”

 A teljes tanulmány letölthető innen:

A tanulmány először a SZÍNPAD 2016. nyári számában jelent meg.

A lead- és belső fotóért köszönet a www.fortepan.hu – nak!

AJÁNLJUK