Mit mond a gazdasági igazgató?

Júniusban volt 30 éve, hogy ha megilletődötten is, de tele önbizalommal és meg nem alapozott nagyképűséggel kopogtattam Babarczy László, a kaposvári színház igazgatójának ajtaján. 25 éves voltam akkor, kétévnyi bútorgyári anyaggazdálkodói múlttal a hátam mögött. Babarczy minden rosszat …Babarczy minden rosszat elmondott a gazdasági igazgatói állásról, végül megjegyezte: Tudja, az a baj, hogy maga túl civilizáltnak tűnik ehhez a beosztáshoz.Az azóta eltelt három évtizedben megpróbáltam bizonyítani, hogy akár civilizáltan is művelhető ez az állás. E három évtized állomásait jelzi a következő 26 mondat, amelynek majd mindegyikét elmondtam már valaha. Most, leleplezve egykori magamat, bemutatom az egyes gazdasági igazgatói válaszok mögött rejlő tartalmakat, majd az igazgatói teendőkre is javaslatot teszek.

1. Most nem tudom fejből megmondani, de felmegyek, és utána nézek…

Egyszerű és könnyen átlátható válasz. Alapvetően rövid távú, időhúzásos technika. A gazd. ig. nagy valószínűséggel tudja, hogy van-e rá pénz, de végig akarja gondolni, hogy mi a haszna neki, illetve a gazdasági hivatalnak a dologból. Gyakran csupán annak érzékeltetéséről van szó, hogy milyen nehéz, bonyolult és alapos munkát igénylő a gazdasági igazgató munkája. Az időhúzás harmadik fontos oka a gazd. ig. abbéli reménye, hogy az igazgató a múló idő kábulatában elfeledkezik kéréséről.

Javasolt, hogy az igazgató értsen vele egyet, ám határozzon meg egy konkrét időpontot még aznapra, amikorra a választ kéri.

2. Meg kell várni a havi (tetszőleges időszakkal helyettesíthető) bevételeket, addig nem tudok mit mondani.

Komoly válasznak tűnik, ám ha mögé pillantunk, észrevehetjük, itt egy középtávú időhúzásról van szó.

Tanácsoljuk, hogy az igazgató kérje el a tavalyi hasonló időszak bevételi kimutatását, és kérjen egy alapos becslést a gazdasági igazgatótól és közvetlenül az értékesítési osztálytól is. Természetesen ne tudjanak egymásról!

3. Jó, majd felhívom a minisztériumot (önkormányzatot), megkérdem, hogy tudnak-e segíteni.

Rövid távú időhúzásos és egyben áthárításos technika. A csúnyábbik változatában a telefonhívás elmarad, majd néhány nap múlva a gazd. ig. közli, hogy a minisztériumban megsúgták, hogy nem örülnének ennek a kiadásnak. Ezzel azt is jelzi a gazd. ig. hogy neki milyen fontos és bensőséges kapcsolatai vannak.

Feltétlenül ajánlott, hogy az igazgató kérdezzen rá a minisztériumi segítő nevére, majd említse meg, hogy annak főnökével már középiskolás koruk óta jóban vannak.

4. Jó, majd megkérdem xy kollégát, hogy ők ezt hogyan tudták megoldani.

Ritka megoldás, mivel ezzel a gazd. ig. beismeri, hogy vannak kollégák, akik ezt meg tudták oldani. (Bizonyos igazgatók ezt álszerénységnek hiszik.) Néhány órás vagy napos időhúzás van benne, ám gyakran ez is elég arra, hogy a gazd. ig. fölmérje a kérdés fontosságát és igazgatója türelmét.

Itt még inkább javasoljuk, hogy az igazgató rögzítsen egy pontos határidőt.

5. Sajnos, nincs rá egy fillérünk sem.

Az egyik leggyakoribb, standard gazd. ig. reakció, amely családias hangulatával többet lehet elérni, mint gondolnánk. A többes szám első személy is a közösséget hangsúlyozza. Érdemes megfigyelni, hogy mikor, milyen alanyt használ a gazd. ig. Sikereknél az egyes szám első személy az általános: például megtakarítottam, kigazdálkodtam, növeltem a bevételeket, megoldottam. Előfordulhat persze az is, hogy az igazgató hirtelen kérdésére nem jut más eszébe.

6. Ó, már rég túlléptük a keretet.

Az egyik leggyakrabban előforduló gazd. ig. reakció. Jelzi, kezében tartja a folyamatokat és az információkat, de nem akarta zavarni igazgató urat ezekkel az apróságokkal. A többes szám első személy a családiasságra utal, amely – mind többször hangsúlyoztunk – a gazd. ig. egyik kedvenc módszere.

Az igazgató határozottan és családiasan – legkésőbb másnapra – kérjen egy aktuális előirányzat-felhasználási kimutatást. (Titokban a főkönyvelőt is fölhívhatja.)

7. Lehet, de akkor valahonnan el kell vennünk.

Kreatívnak tűnő, ám annál ízléstelenebb megoldás. A Mindig Van Pénz bölcsessége bújna meg mögötte, ha jóindulat inspirálná a mondatot. Ám gyakran indulat indukálja: Jó, jó akkor dönts el Te, hogy melyik ujjadat harapod meg!

Ne próbálkozzon az igazgató javaslatot kérni, hiszen úgyis a legfájdalmasabb megoldást hallaná vissza. Inkább rezignáltan döntsön valami kézenfekvő megoldás mellett. Később még lesz idő átgondolni a legjobb megoldásokat.

8. Még jó, hogy félretettem egy kis pénzt.

A tökéletes megoldások egyike! Jelzi, tudom, hogy Ti szórjátok a pénzt, tudom, hogy nem bízhatok meg bennetek, de lám, én jól ismerlek titeket, előrelátó vagyok, bevallom nektek a dugi pénzemet, csak azért, hogy megmentselek benneteket.

Fogadja el az igazgató, sőt köszönje is meg a segítséget. Ám szorgalmasan minden ilyen tételt jegyezzen fel, hogy a jövő évi tervek elkészítésekor már tudjon egy-két túltervezési trükköt.

9. Rendben, csak nehogy megtudja xy, mert akkor…

Fogadjuk el: a gazd. ig. is ember, akinek személyes vonzalmai és antipátiái vannak. Ezzel a mondatával jelzi, azok közé tartozunk, akit szeret, így akiért még pénzügyi áldozatra is képes. Titoktartási kérelmével külön is kihangsúlyozza a pénzt kizárólag nekünk biztosítja és nem másnak.

Azon kevés válaszok egyike, amelyre nem szabad reagálnunk. Mosolyogjunk cinkosan és hálatelten.

10. Már rég felhasználtuk a II. félévi többletbevételeket is.

A 6-os válaszhoz hasonló, ám annál súlyosabb, rövid távú időhúzásos technikájú mondat. A második félév kihangsúlyozásával megelőzi az esteleges többletbevételre vonatkozó viszontválaszunkat.

Mivel a mondat tartalma azt is elárulja, hogy valószínű az igazgató nem tud a többlet-bevétel felhasználásáról, ezért javasolt, hogy információt kérjünk arról, mikor, mire és kinek az engedélyével történt a plusz-költés.

11. Ki kéne számolni, de sajnos az egész gazdasági hivatal…

A választ – hamis sajnálkozással – elnapolja valamilyen szokásos hivatali okra való hivatkozással. A leggyakoribb késlekedési okok: február-március influenza, február vagy május mérlegbeszámoló készítése, február költségvetést készítés, június-július szabadságolások, szeptember iskolakezdés, december karácsonyra való készülődés, és így tovább.

Javasoljuk, hogy kérjünk föl megbízással nyugdíjasokat, béreljünk külső szakembereket, fizessünk túlórát. Ha egyik sem megy, akkor ajánljuk föl a hivatal hr. átvilágítását.

12. El kell kéredzkednem, mert már megint nagyon fáj a fejem.

A legegyszerűbb és leghatásosabb megoldások egyike, amelyet azonban csak ritkán gyakorolhat a gazd. ig. Főleg idősödő hölgyek alkalmazzák.

Javasoljunk egy hosszabb kivizsgálást vagy pihenést. Ám azt is kérdezzük meg, ki is helyettesítse a gazdig.-et távolmaradása alatt.

13. Nézd, erről voltaképpen neked kell döntened.

Az áthárítós válasz mintapéldája. A gazd. ig. tudja a megoldást, ám nem akarja elárulni, és saját, félreértelmezett munkamegosztásából kiindulva az igazgatóra akarja a terhet áttenni.

Ne reagáljuk, fogadjuk el a választ és döntsünk.

14. Először oldjuk meg a… utána térjünk vissza rá.

Időhúzásos technika, csipet áthárítással és pimaszsággal fűszerezve. Jelzi vannak sokkal fontosabb problémák annál, mint amit az igazgató kér.

Vigyázat! A gazd. ig. valamivel többet tudhat, mint amit gondoltunk. De ne hagyjuk magunkat, határozottan utasítsuk a gazd. ig.-ot!

15. Hát, hát, hát…

Rövid távú időhúzásos technika. Kimondásával jelzi a gazd. ig., hogy valamivel nem ért egyet. Bíztatásra vár, hogy elmondja.

Bíztassunk, hallgassunk, hátha megtudunk valami fontos információt. Ráérünk néhány perccel később is dönteni.

16. Már régen szerettem volna javasolni neked.

Igenlése mellett, a legnehezebben értelmezhető válasz. Csakis más kiegészítő információkból tudhatjuk, hogy a gazd. ig. valóban egyetért-e velünk, vagy alázatos szolgaiság, alig tetten érhető irónia, vagy bajtársias humor rejlik a szavak mögött.

Mosollyal reagáljunk a készséges válaszra. Hívjuk meg a gazd. ig.-ot egy pohár sörre vagy borra, és faggassuk ki irodalmi színpados múltjáról.

17. Hadd találjam ki, ez kinek az ötlete volt.

Igenlő válasz rejtjelezve. Lényegében szokásos színházi feljelentést bevezető mondat, amellyel azt jelzi a gazd. ig., hogy nem csak a számok nyelvén ért. Szeretne közelebb kerülni az igazgatóhoz. Most meg is ragadja ehhez a lehetőséget.

Hallgassuk meg nagy empátiával a gazd. ig.-ot. Hümmögjünk, bólogassunk, ha kell csóváljuk a fejünket. Mindenképpen köszönjük meg az együttműködést.

18. Nem biztos, hogy ezt itt és most kellene megoldanunk.

A legpökhendibb válaszok egyike. Jelzi, az igazgató már megint elveszik valamilyen nevetséges részletben, míg ő, a gazd. ig. jóval átfogóbban, jóval nagyobb távlatokban gondolkodik. Ha mások jelenlétében hangzik el, akkor az igazgató és a gazd. ig. közötti bizalmi szövetség meglétével kérkedik, vagy legalább is szeretné, ha mások ezt hinnék.

Ne engedjünk a zsarolásnak. Ha úgy véljük, kettesben könnyebb lesz, menjünk az igazgatói irodába, és ott kérdezzünk rá.

19. Én már tavaly is javasoltam, de te akkor nem értettél vele egyet.

Tipikus manipulátori kijelentés! Azt hiszi, az igazgató nem emlékszik előző évi véleményére. Úgy akarja beállítani, hogy lám-lám végre megjött az eszetek! Idősebb igazgatókkal szokták alkalmazni karrierista gazd. ig.-ok.

Mosolyogjunk, fogadjuk el, a gazd. ig. is azt hiszi, rövidül emlékezetünk. Vagy tán nem is hiszi, hanem tapasztalja?

20. Úgy gondolom, ezzel együtt meg kellene oldanunk a…

Az árukapcsolás tipikus példája. Pénzről szó sincs! A gazd. ig. kihasználja, hogy az igazgatónak adott „kedvezmény” hatásaként esetleges elfekvő problémáját is megoldhatja.

Néha engedjünk az ilyen típusú kéréseknek is. De ne engedjük elharapózni, jelezzük, hogy tudjuk, miről van szó, csak most nagyvonalúan belemegyünk a játékba.

21. Teljes mértékben egyetértek veled, de előtte készítenünk kellene egy gazdasági számítást.

A nemet mondás rafináltabb formái közé tartozik. Nagy valószínűséggel a gazd. ig. ki fogja mutatni, hogy a dolog nem előnyös számunkra, így nem ő mond nemet, hanem a számok.

Kisebb ügy esetében ne engedjünk számolni. Nagyobb pénz esetében értsünk egyet, de jelezzük, hogy akad néhány szakértő ismerős, akikkel a számításokat el lehet végeztetni.

22. Nem igazán értem mire gondolsz…

Rövid távú időhúzás, szinte érthetetlen miért is mondja a gazd. ig. Valószínű csak egy kis időhöz szeretne jutni, hogy végiggondolhassa, pártolja-e vagy sem az igazgató kérését. Persze az is előfordulhat, hogy az igazgató fogalmazza meg úgy a kérdését, hogy azt talán még maga sem érti.

Próbáljuk meg egyszerűen, ha lehet a gazd. ig. nyelvére lefordítani, mit is akarunk tulajdonképpen. De vissza is kérdezhetünk: a gazd. ig. vajon mire gondol?

23. Hát erre, most hadd ne reagáljak.

Az egyik legdurvább gazd. ig. reakció. Voltaképpen szeretne reagálni, és ehhez várja az igazgató ösztökélését. Nagyon erős érzések vannak mögötte, amelyek okát a közös múltban kell keresni. Sürgős, szinte azonnali lépések szükségesek a bizalom helyreállításához. Egy üveg vörösbor mindenképpen szükséges a kibeszéléshez.

24. Mindenképpen szerezni kellene rá pénzt.

Huncut kis, nőies válasz. Szinte szeretnivaló. Ugyanakkor ne feledjük a gazdasági igazgató a gazd. ig., nem pedig mi. Érthető az igazgató reakciója, ha annak tartalma a buzgó helyeslésben merül ki.

25. Hát, nagyon nehezen, de majd valahogy megoldom.

Majdnem a legszebb mondat, ami egy gazdasági igazgató szájából elhangozhat. Nehézségre vonatkozó kitétele csökkenti csak értékét.

Dicsérjük meg a gazd. ig.-ot! Mondjuk el, bíztunk benne, hogy segíteni fog, és azt is, mennyire örülünk, hogy a jövőben is számíthatunk rá.

26. Ok, megoldom.

A legszebb mondat, amit az igazgató gazdasági igazgatójától hallhat. Ritkasága miatt is nagyra kell értékelni. A kezdő és a már nagy öreg gazdasági igazgatók szoktak ilyen egyszerűen válaszolni. A kezdők, akik jól akarnak dolgozni, és az öregek, akik már nem akarnak semmi pluszt elérni maguknak. Becsüljük meg, amíg még lehet.

dr. Venczel Sándor színházi közgazda

06-209-539-352 venczel@szinhaz.husukoro@gmail.com

Első megjelenés: Színház 2009. augusztus

AJÁNLJUK