A Vörösmarthy Színház működésének újragondolása

Újabb rendkívül izgalmas és aktuális egyetemi szakdolgozatot sikerült a szinigazdasag.hu-nak megszereznie. Táborosi Tímea 50 oldalas munkája nem csupán helyzetelemzés és újragondolás, hanem a vállalatirányítási rendszer színházi alkalmazásával is foglalkozó tanulmány. Ráadásként pedig bepillantás nyerhetünk a Broadway pénzügyeibe is.

A szerző ajánlása:

Szakdolgozatomban a színházat, mint komplex rendszert vizsgálom. A Vörösmarty Színház mai helyzetének bemutatása során azt elemzem, hogy a külső környezet szüntelen változása hogyan kényszeríti ki a belső környezet alkalmazkodását, a stratégia, a célok átgondolását, megújítását. A pénzügyi adatok, és az általam készített piackutatási felmérés jól mutatja a színház nehézségeit, és a megváltozott környezetet. Az első feladat a kemény gazdasági-piaci feltételekre alapozott stratégia megfogalmazása, majd ez alapján átalakítani a színház működését. Ezt erőteljesen segítené egy vállalatirányítási rendszer bevezetése.

Székesfehérvári Strand 1940 környékén – Foto: FORTEPAN

A kutatásaim alapján arra jutottam, hogy a Vörösmarty Színházban az integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése megkönnyítené a kulturális piacon elvárt magas színvonal kialakítását, valamint a forgalom növelését. A marketing megerősítése, és az internet adta lehetőségek kihasználása különösen a fiatalok körében növelhetné a színházba járók számát.

Bemutatom a világ legnagyobb és legismertebb színházkomplexumát a Broadway-t, ahol hasonló problémákkal küzdenek, mind bármely más ország non-profit, vagy költségvetési színházai.

A kultúrák különbözhetnek, de a kialakulásukat nem azok az elképzelések határozzák meg, amiket megtestesít, hanem annak a sikere, hogy hogyan kezeli annak az anyagi világnak a kihívásait, amelynek része.” David Throsby

A teljes szakdolgozat letölthető innen:

Táborosi Tímea

25 éves, műszaki menedzser, információtechnológia szakirányos hallgató.

AJÁNLJUK