A vidéki színházak marketing és pr-tevékenysége

Az Edutus Főiskolán - köszönhetően dr. Kandikó tanításainak - egyre több és egyre kiválóbb szakdolgozat születik a kulturális marketing szakterületén. Budai Gábor szakdolgozata az elmélet mellett a győri és a tatabányai színházak gyakorlatát mutatja be igazi színházi érzékenységgel.

Az Edutus Főiskolán – köszönhetően dr. Kandikó tanításainak – egyre több és egyre kiválóbb szakdolgozat születik a kulturális marketing szakterületén. Budai Gábor szakdolgozata az elmélet mellett a győri és a tatabányai színházak gyakorlatát mutatja be igazi színházi érzékenységgel.

Részlet a tanulmányból:

” Elsősorban személyes kíváncsiságom és érdeklődésem vezetett, amikor szakdolgozatom témájának kiválasztásakor a Marketing a kultúrában témakör mellett döntöttem. A dolgozat elkészítése során tekintettel kellett lennem arra, hogy a kulturális marketing olyan terület, amelynek feltérképezésére és tudományos igénnyel történő vizsgálatára Magyarországon eddig viszonylag kevés alkalommal vállalkoztak. A feldolgozandó téma mindemellett azért tűnt különösen érdekesnek és egyúttal nehéznek, mert a kulturális piac viszonyainak folyamatos változása és alakulása miatt a rendszerváltás óta még mindig nem rögzültek azok az alapvető keretek és sajátosságok, amelyek egy kulturális intézmény esetében a marketingstratégia felállításának és kialakításának elsődleges feltételei volnának: így hiányzik a biztonság, a kiszámíthatóság és a tervezhetőség. Mindez különösen jellemző a jelen szakdolgozatban is tárgyalt költségvetési kulturális intézményekre, amelyeknek nemcsak a kulturális piac általános és folyamatos alakulásához, hanem ezen belül kiemelten a mindenkori kormányzati kultúrpolitikához és a költségvetési támogatások alapját jelentő preferenciák esetleges változásához is alkalmazkodniuk kell.

Szakdolgozatomban színházi marketinggel szeretnék foglalkozni, és kizárólag a vidéki költségvetési színházak helyzetét kívánom vizsgálni. Ennek keretében elsősorban azt szeretném áttekinteni, hogy a különböző háttérrel és eltérő adottságokkal rendelkező vidéki színházművészeti intézmények milyen marketingkommunikációs eszközöket használnak, illetve azt, hogy művészeti törekvéseik miként tükröződnek marketingkommunikációs tevékenységükben, és melyek azok az eltérő utak, amelyek bejárásával a saját maguk számára kitűzött célokat el kívánják érni.”

A teljes dolgozat pdf formátumban letölthető innen:

AJÁNLJUK