A Pest-Budai zenés színjátszás forrásai

Horváth Adél 2013-ban védte meg szakdolgozatát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Muzikológia szakán.  A ragyogó stílusú munka nem csupán a szorosan vett szakmai érdeklődőknek, de a színháztörténet naív barátainak is szól. A színház iránt elfogult olvasóknak ajánlott, sőt kötelező mű. Köszönet a szerzőnek, hogy hozzájárult tanulmánya közléséhez!

Részlet a műből:

„A magyar nyelvű színjátszás és a hivatásos operajátszás kezdeti korszakának repertoár-, és forrásvizsgálata sokáig nem képezte tárgyát magyar zenetörténeti kutatásoknak. Az utóbbi években nagyrészt az Erkel-projektnek köszönhetően fellendült a magyar hivatásos operajátszás kutatása is, Tallián Tibor közelmúltban megvédett Akadémiai Doktori Értekezése Schodel Rozália és a magyar hivatásos operajátszás kialakulásának kapcsolatáról pedig úttörő alkotás a korai magyar operai élet háttéreseményei és a színházi operaipar működése tekintetében. A budai Várszínház és a Pesti Magyar Színház intézménytörténeti és repertoár-elemzéseit színháztörténeti munkák alapos áttekintésével tudtam kellőképpen megalapozni. Bayer József korai magyar nyelvű színjátszás repertoárját összegző munkálatait és a Nemzeti Színház műsorjegyzékének összeírását megcélzó kutatók munkáját folytattam, és egészítettem ki azáltal, hogy a Várszínházban és a Pesti Magyar Színházban 1833–1840 között műsorra kerülő darabokat minden műfajra kiterjedően egy műsorjegyzékben összesítettem. A digitális formában is elérhető műsoradatbázis diplomamunkám központi részét alkotja. A budai Várszínház és a Pesti Magyar Színház színpadán játszott prózai és zenés színdarabokat, illetve minden egyéb zenei eseményt magában foglaló 326 oldalas jegyzék másfél éves gyűjtő- és feldolgozó munka eredményeként született meg. A benne feltüntetett adatok fajtáiról, azok kritikai értékeléséről, valamint a prózai és zenés színdarabok fennmaradt szöveges és kottás forrásainak bemutatásáról szól a dolgozat főszövegének legnagyobb része.”

A teljes mű pdf formátumban letölthető innen:

AJÁNLJUK