A Mecénás – Klebelsberg Kuno előadása

Klebelsberg Kuno jogász, országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus, kis ideig belügy-, majd közel 10 évig vallás- és közoktatásügyi miniszter. 1917-től 1932-ig a Magyar Történelmi Társulat elnöke. Középiskolai tanulmányait Székesfehérvárott, a Ciszterci Szent István Gimnáziumban fejezte be, majd jogi tanulmányokat folytatott a  budapesti, a müncheni, a berlini egyetemeken és a párizsi Sorbonne-on. 1898-ban a budapesti egyetemen államtudományi doktori oklevelet szerzett. 

A „Mecénás” című előadásra Pányoki László színházi ember hívta fel figyelmemet. Az előadás a Felsőoktatásügyi Egyesületnek Debrecenben, az egyetemi tanári összejövetel alkalmával 1932 pünkösdjén tartott ünnepi ülésén hangzott el.

Részlet az előadásból:

„Ma a tudománypolitikának három másik típusát teszem a tanulmány tárgyává: (1) az adakozó és hagyományozó, (2) a kultúrpolitikus – s ez akár miniszter, akár egy nagy város polgármestere lehet – és (3) a mecénás típusát.

Az első típus kulturális célból áldozatot hoz és ez benne az etikai érték; de már eleve lemond arról, hogy saját közreműködését adja magának a kulturális célnak elérése, vagy megközelítése érdekében. Ezt láttuk pl. a legújabb amerikai mecénásoknál: Rockefellernél, Carnegienél stb., akik nagy összegeket adtak kulturális célra, azonban eleve lemondottak arról, hogy maguk befolyást gyakoroljanak ezeknek az anyagi eszközöknek a felhasználására, hanem tanácsokat alakítottak s ezek határoznak a kulturális célok felett.”

A teljes előadás letölthető innen:

AJÁNLJUK