A közületi kiadások megállapításának alapelvei

A közületi kiadások megállapításánál iránytűként szolgáló elvek sarkpontjai a pénzügyi politikának. Helyes elvek felállítása a közületi kiadások mértékénél legjobb biztosítékai a költségvetés egyensúlyának és a közületi bevételek józan irányításának, mert a meggondolatlan költekezés borítja fel legkönnyebben a közületi háztartás egyensúlyát és vezet leggyakrabban a közületi terhek oly felcsigázásához, mely mellett a helyes tehermegosztás biztosítása épp oly nehézségekbe ütközik, mint az adók behajtása.

Legnagyobb gondot kell tehát fordítanunk a közületi kiadások megállapításánál szem előtt tartandó elvek kidolgozására. A pénzügytan egyik legnagyobb tekintélye, Wagner Adolf, három ily irányelvet állított fel. A közületi háztartás ellenőrzésének helyes megszervezése, a takarékosság szem előtt tartása és a kiadásoknak mindenkor a közület teherbíró képességével való arányba hozatala kell, hogy legyenek szerinte a közületi kiadások irányítói.

A tanulmány Heller Farkas Pénzügyi politika 1. füzet A közületi kiadások 25. fejezete

A tanulmány letölthető innen:

A leadfotó forrása: www.fortepan.hu

AJÁNLJUK