A Csokonai Színház pénzügyei

A Debreceni Színház elmúlt hetei a pénzrõl szóltak. Tanulmányunkban amellett, hogy az érdeklõdõk kiváncsiságát is kielégítjük, igyekszünk segítséget nyújtani az önkormányzat pénzügyi biztosának is.

   Az itt közölt adatok egy részét Pányoki László Színház- és Filmművészeti Egyetemre írott szakdolgozatából emeltük ki. Az adatok eredetije

   Heltai Jenő: DEBRECZEN SZÍNÉSZETE – BESZÁMOLÓ AZ  1917-1918. ÉVRŐL (Hoffmann és Kronovitz Könyvnyomdája, Debrecen 1918) című munkájában található.

   Heltai Jenő – nem azonos a neves költő, író, drámaíró és műfordítóval, aki egy ideig a Vígszínház igazgatója is volt –  1896-ban lépett a színi pályára. 1916-ban, 39 éves korában került Debrecenbe. Mezei Béla – ki 1917 őszéig konzorcionális alapon engedélyt  kapott színházi előadások tartására – még 1916-ban „művezetői” és igazgatói megbízást ad neki.
1917-től 192o-ig bérli a Csokonai Színházat, miközben 1917-ben magánvállalkozásként megnyitja a város második színházát, a debreceni Vígszínházat. Az itt közölt adatok, csak a Csokonai Színházra vonatkoznak. (Pányoki László)

   Heltai Jenő: „a színház nem egyéb, mint üzlet… ez így nem igaz és ne is legyen igaz. Ceruzával a kezemben és a pénztárkönyveimbe tekintve kell az igazgatói székemben ülni. Irodámban találkoznia kell a művésznek az üzletemberrel és ma már bizony üzletembernek is kell lennem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az üzletember legyőzi a művészt és rabszolgájává teszi. Hanem megfordítva, a művészember segítségül hívja az üzletembert s ennek tudásával teremti meg azt az anyagi eredményt, amellyel a színház fenntartható s az igazgató anyagilag független, tehát minden befolyástól ment művészi vezetést gyakorolhasson.”

NÉHÁNY FONTOS ADAT A SZÍNHÁZ 1917/1918-AS ÉVADJÁRÓL

 Előirányzat neve Összeg koronábanRészarány %-ban 
Előadóművészek 250.60041,8 
Karszemélyzet  68.00011,4 
Túlfellépti díjak  18.0003,0 
Műszaki személyzet  74.00012,4 
Zenakar  32.0005,4 
Világítás  21.0003,5 
Fűtés  13.0002,2 
Ügyeleti díjak  14.0002,3 
Jodíjak, anyagdíjak  26.0004,3 
Segélyező, biztosítás  13.0002,2 
Nyomda, jegyek, plakátok  44.0007,4 
Egyebek     24.3004,1 
ÖSSZES KIADÁS 597.900 100,0 
   
ÖSSZES BEVÉTEL 546.202 91,4 
RÁFIZETÉS 51.698 8,6 
AJÁNLJUK