Nemrég ért véget Müller Péter „Búcsúelőadás”-ának próbája, amely Fehérbohóc, a szellem embere szavaival fejeződött be: „Ne azt mondd, amit illik, hanem ami fáj.”

A nagyobb szinházakhoz ugy szokták kiállítani a számlákat, hogy a borravaló is benn legyen az összegben, melyet az eladók a vásárlóknak adnak, de a melyet a szinház fizet.

Mikor a magyar színigazgatókra ilyen nehéz idõk köszöntenek be, farizeus módon fordítanak egyet a köpenyegen s elkezdenek lefelé licitálni - rohanni a közönség után, mely cserbenhagyta õket. S az irodalmat vádolják s "ebbõl nem lehet megélni" kiáltással elõszedik a jó kis piszkokat, nemes és komoly dráma helyett trágár bohózatot játszanak...

Hevesi Sándor és dr. Simai Mihály írása után most Kosztolányi Dezsõ véleményét közöljük. Reméljük, segít bennünket abban, hogy végiggondoljuk a "Színház és/vagy Üzlet" problémakörünket.

Kétágú kérdés, amely körül sûrû ködben folyik a csatározás, azon az alapon, hogy színház és üzlet két különbözõ dolog, s hogy a színigazgatók halálos bûnbe esnek, amikor az üzleti szempontokat tartják szem elõtt.

"A szinház, amely a szent hajadonkorban vallásos intézmény volt, ma üzlet. Ez az üzlet valami ideális anyaggal dolgozik, de mégis csak üzlet, amely azonban éppen a portéka minémûsége miatt nem jutott el a tiszta üzleti beállításig."

A színház estéjérõl egy kicsit korán volna beszélni; ehhez, hogy úgy mondjam, még délután van, de afféle fülledt nyári délután, mikor az ember nem találja helyét, igaz gyönyörûsége nem telik semmiben s üres és unott kezd lenni, ami körülveszi. Azt értem ezen, hogy Európa-szerte, sõt az amerikai piac felõl is jõ a beszámoló panaszkodás, hogy az idei színházi esztendõ nem ütött be.

A növekvõ hajsza a nagy vidéki színházak után alkalmat ad nekünk, hogy gondolkozni próbáljunk valamit azon, hogy nem volna-e jobb, ha a nagy vidéki színházakat a mostani ellenõrzés mellett egyszerûen pályázat útján bérbeadnók?... A nagy városok színházi közönsége egyre s rohamosan nõ. A színházakért folyó lázas verseny azt mutatja, hogy a színház most sem éppen rossz üzlet.