A Debreceni Színház elmúlt hetei a pénzrõl szóltak. Tanulmányunkban amellett, hogy az érdeklõdõk kiváncsiságát is kielégítjük, igyekszünk segítséget nyújtani az önkormányzat pénzügyi biztosának is.

   Az itt közölt adatok egy részét Pányoki László Színház- és Filmművészeti Egyetemre írott szakdolgozatából emeltük ki. Az adatok eredetije

   Heltai Jenő: DEBRECZEN SZÍNÉSZETE - BESZÁMOLÓ AZ  1917-1918. ÉVRŐL (Hoffmann és Kronovitz Könyvnyomdája, Debrecen 1918) című munkájában található.

   Heltai Jenő - nem azonos a neves költő, író, drámaíró és műfordítóval, aki egy ideig a Vígszínház igazgatója is volt -  1896-ban lépett a színi pályára. 1916-ban, 39 éves korában került Debrecenbe. Mezei Béla - ki 1917 őszéig konzorcionális alapon engedélyt  kapott színházi előadások tartására - még 1916-ban "művezetői" és igazgatói megbízást ad neki.
1917-től 192o-ig bérli a Csokonai Színházat, miközben 1917-ben magánvállalkozásként megnyitja a város második színházát, a debreceni Vígszínházat. Az itt közölt adatok, csak a Csokonai Színházra vonatkoznak. (Pányoki László)

   Heltai Jenő: "a színház nem egyéb, mint üzlet... ez így nem igaz és ne is legyen igaz. Ceruzával a kezemben és a pénztárkönyveimbe tekintve kell az igazgatói székemben ülni. Irodámban találkoznia kell a művésznek az üzletemberrel és ma már bizony üzletembernek is kell lennem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az üzletember legyőzi a művészt és rabszolgájává teszi. Hanem megfordítva, a művészember segítségül hívja az üzletembert s ennek tudásával teremti meg azt az anyagi eredményt, amellyel a színház fenntartható s az igazgató anyagilag független, tehát minden befolyástól ment művészi vezetést gyakorolhasson."

NÉHÁNY FONTOS ADAT A SZÍNHÁZ 1917/1918-AS ÉVADJÁRÓL

 Előirányzat neve

 Összeg koronában

Részarány %-ban 

Előadóművészek

 250.600

41,8 

Karszemélyzet 

 68.000

11,4 

Túlfellépti díjak 

 18.000

3,0 

Műszaki személyzet 

 74.000

12,4 

Zenakar 

 32.000

5,4 

Világítás 

 21.000

3,5 

Fűtés 

 13.000

2,2 

Ügyeleti díjak 

 14.000

2,3 

Jodíjak, anyagdíjak 

 26.000

4,3 

Segélyező, biztosítás 

 13.000

2,2 

Nyomda, jegyek, plakátok 

 44.000

7,4 

Egyebek 

    24.300

4,1 

ÖSSZES KIADÁS 

597.900 

100,0 

 

 

 

ÖSSZES BEVÉTEL 

546.202 

91,4 

RÁFIZETÉS 

51.698 

8,6