Szinte mindannyian rendelkezünk olyan negatív tapasztalatokkal, amelyek információs problémák miatt alakultak ki. dr. Venczel a stratégia meghatározása és a vezetõi döntések meghozatala után a "Színházi vezetésrõl" szóló elõadás 3. részében az információs háló kialakításáról ír.

A Fõvárosi Közgyûlés határozata alapján elkészült a Színházi Kocepció tervezete. Írásunkban a tanulmány finanszírozási javaslatainak közgazdasági bírálatát adjuk.

Tagadhatatlan, hogy színházi világunkban egyre nagyobb szerepe lesz a marketingnek. E folyamat mélyebb megértése kedvéért foglalkozunk e témakörrel újra és újra. A reklámmal, az értékeléssel és a marketing-tervvel foglalkozik Juhász Sándor ma már klasszikusnak számító tanulmányának második, befejezõ része.

Minden színháznak megvan a maga gazdasági stílusa. Sorozatunk második részében e létezõ stílusok tipologizálásával folytatjuk a színház vezetésérõl szóló tanulmányunk ismertetését.

Ma elinduló ötrészes sorozatunkban a színház vezetésének legfontosabb ügyvezetési és gazdasági területeit mutatjuk be. Elsõként az átvilágítás színházi módszertanával ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk.

A Színigazdaságnak sikerült megszereznie Juhász Sándor ma már klasszikusnak számító tanulmánya web jogait. A mû - hasonlóan a Páholypótszékhez - a kilencvenes évek elején jelent meg nyomtatásban, de jelentõsége azóta csak növekedett.

A budapesti színházak közösségi támogatásának nagysága lényegében a színházak államosításakor illetve új színházak esetében a színház alapításakor alakult ki. Dr. Venczel Sándor kidolgozott egy javaslatot a színházak támogatásának új típúsú meghatározására.

Tanulmányunkban a magyar színházi struktúrát vizsgáljuk meg a területi-statisztikai régiókkal való viszonyuk szempontjából. A vizsgálat megszervezése és lebonyolítása lényegében a 2004. október 12-i Kutatási Programtervben megfogalmazottak szerint történt, azzal a különbséggel, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi források korlátozottsága miatt a tényleges Programtervben csökkentéseket kellett végrehajtanunk.