A múlt század 90-es éveiben a színházi világ támogatásának egyre fontosabb formája lett a szponzoráció, ám a TAO támogatások hatására jelentősége mára kissé csökkent. Mivel biztosra vehető a torzító és visszaélésekre alkalmat adó finanszírozási forma bukása, ezért újra fel kell készülni a színházaknak a szponzorok megnyerésére. Ebben segít dr. Venczel tanulmánya.  

1985-ben a Színikritikusok Díjának szavazásán még kimagasló kaposvári előadás nélkül is taroltak a vidéki színházak. Szolnok, Eger, Tatabánya, Pécs színházaiban is volt egy-egy kategóriagyőztes teljesítmény. 2015-ben az összes (!) lehetséges szavazatnak csak alig 6 százaléka jutalmazott vidéki színházakban realizálódott teljesítményt.

Amikor Marschall barátom még a múlt század végén arra akart rávenni, hogy valljak neki a színházi élet korrupcióiról, magam számára is meglepő határozottsággal mondtam nemet. Elsősorban azért, mert kívánsága szerint a példáknak konkrétaknak és név szerintieknek kellett lenniük, és mint tudjuk, a le nem leplezett vagy...

Horváth Adél 2013-ban védte meg szakdolgozatát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Muzikológia szakán.  A ragyogó stílusú munka nem csupán a szorosan vett szakmai érdeklődőknek, de a színháztörténet naív barátainak is szól. A színház iránt elfogult olvasóknak ajánlott, sőt kötelező mű. Köszönet a szerzőnek, hogy hozzájárult tanulmánya közléséhez!

Bolvári-Takács időutazásában újabb unikummal lepi meg a színigazdaság olvasóit. Az 50-es évek elejére varázsol bennünket, két szovjet balett bemutatója a téma. Természetesen kevés a pénz, de a párt és a kormány megsegíti az Operát . Döbbenetes összegekről van szó: mai áron több száz millió forintba került a két bemutató!

A tervezés a színigazdaság egyik legjelentősebb mozzanata. A költségvetési színházak jogszabályok alapján, meghatározott űrlapok kitöltésével tesznek eleget tervezési kötelezettségüknek. A gazdasági társasági formában dolgozó közösségi színházak üzleti tervet készítenek. (dr. Venczel legújabb tanulmánya)

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola magyar szóbeli érettségijében fakultatív érettségi tétel, a prágai művészeti egyetemen a színházi menedzsment kurzus tematikája lett a Jurányi, mint követendő intézményi modell.

„Ne sértődj meg a valóságra!” A XX. század írói közül a leginkább sértődött Németh László és Márai Sándor volt (utóbbi az előbbire is…). Márai sokszor írt a sértődés ellen, s mint gyakorlónak a véleménye igazán mérvadó. Életemnek egy kínos, végső konklúziója… megsértődni nem szabad."